Wie zijn wij

Het bestuur van de stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse bestaat uit een clubje enthousiaste inwoners uit Meijel en omstreken, gedeeltelijk met een zorgachtergrond. In maart 2018 hebben we de Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse opgericht.

Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse heeft ten doel: 

 • Het bevorderen van bewegen voor mensen met een beperking.
 • Het integreren van mensen met een beperking in de samenleving.
 • Het deelnemen van mensen met een lichamelijke en of geestelijke beperking aan meerdaagse activiteiten.
 • meerdaagse activiteiten te faciliteren en stimuleren.
 • Het bevorderen van de integratie van kwetsbare doelgroepen in de samenleving.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het organiseren van een meerdaags handbike-evenement.
 • Het uitzetten van rolstoelgeschikte routes.
 • Het scheppen van voorwaarden om deelname van mensen met een beperking mogelijk te maken:
  – Algemene voorwaarden als zorg, overnachting, hulpmiddelen e.d. die deelname aan meerdaagse activiteiten mogelijk maakt.
  – Specifieke voorwaarden behorende bij het type meerdaagse activiteit. Alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.
 • Integratie.
 • Een mooie route voor iedereen.
 • Download het beleidsplan. (Klik hier)