Inschrijven deelnemer

De route afstand s.v.p. aankruisen

Deelname aan de Bijzonder Mobiel 4 Daagse
Voorinschrijving is pas officieel nadat betaling ontvangen is op rekening NL75RABO 0341 2077 48, op naam van Stg BijzonderMobiel4Daagse.
De kosten bij voor-inschrijving bedragen € 14,50 voor deelname op alle 4 dagen.
De kosten bij voor-inschrijving bedragen € 5,- voor deelname op 1 dag.