Ons Doel

 • Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse heeft ten doel:

  • Het bevorderen van bewegen voor mensen met een beperking.
  • Het integreren van mensen met een beperking in de samenleving.
  • Het deelnemen van mensen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking aan meerdaagse activiteiten.
  • meerdaagse activiteiten te faciliteren en stimuleren.
  • Het bevorderen van de integratie van kwetsbare doelgroepen in de samenleving.

  De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van een meerdaags handbike-evenement.
  • Het uitzetten van rolstoelgeschikte routes.
  • Het scheppen van voorwaarden om deelname van mensen met een beperking mogelijk te maken:
   Algemene voorwaarden als zorg, overnachting, hulpmiddelen e.d. die deelname aan meerdaagse activiteiten mogelijk maakt.
   Specifieke voorwaarden behorende bij het type meerdaagse activiteit.
   Alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.
  • Een mooie route voor iedereen.