Vrijwilligersovereenkomst

Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse (BM4D) en de vrijwilliger gaan de volgende samenwerking aan:

  1. Werkzaamheden.

De vrijwilliger zet zich in voor hand- en spandiensten voor de Bijzonder Mobiel 4 Daagse. De vrijwilliger kan op verschillende taken worden ingezet.
Via het inschrijfformulier voor vrijwilligers geeft de vrijwilliger aan, naar welke taken de voorkeur uitgaat. Hier probeert het bestuur van Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse zoveel mogelijk rekening mee te houden.
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken waar hij of zij bij ingedeeld is. De vrijwilliger stelt, in geval van ziekte of verhindering, een bestuurslid zo snel mogelijk op de hoogte of regelt zelf vervanging. De vrijwilliger handelt tijdens de bezigheden voor de Bijzonder Mobiel 4 Daagse in overeenstemming met de regels van de stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse.

  1. Aanvang en einde van de overeenkomst.

De vrijwilliger is  bereid zich in te zetten voor de Bijzonder Mobiel 4 Daagse BM4D. De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging door één van beide partijen, waarbij een redelijke opzegtermijn in acht genomen dient te worden in verband met het overdragen van de betreffende taken.

  1. Onkostenvergoeding.

Eventuele gemaakte onkosten kunnen, in overleg met het bestuur, mogelijk worden vergoed.

  1. Verzekeringen.

De Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse heeft voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering via een collectieve verzekering van de Gemeente Peel en Maas. Om een beroep te doen op de verzekering, neemt u contact op met het secretariaat van de Stichting Bijzondere Mobiel 4 Daagse:

Gea Roza

Paalberg 5

5758 SL Neerkant

info@bijzondermobiel4daagse.nl

  1. Conflicten.

In geval van onduidelijkheden, klachten, conflicten of onenigheden die niet in intern overleg tussen vrijwilliger en het bestuur van Bijzondere Mobiel 4 Daagse opgelost kunnen worden, zal het Hoofd Bestuur van de Bijzonder Mobiel 4 Daagse een beslissing nemen.